Marken blev hennes inkomst

Tegelstenar i tusental. På Devents entreprenörskapsträning i Bulanga, Uganda, lärde sig Betty Mwere att se möjligheter i de resurser hon hade. Idag kan hon försörja sig och sin familj på leran som finns på den egna marken.

När Betty Mwere fick möjlighet att delta i Devents entreprenörskapsträning hade hon flera barn att försörja på egen hand, men ingen inkomst. På utbildningen fick hon hjälp att inse att hon kunde börja försörja sig på den lera som finns på hennes egen mark – och som lämpar sig väl för att tillverka tegelstenar av.

Med hjälp av tre personer hon anlitade kunde Betty börja hacka loss lera och så småningom tillverka tegelstenar att sälja vidare. Det är ett hårt arbete, men eftersom råvaran redan finns på hennes mark är verksamheten lönsam. Under en dags arbete kan upp till 1 000 tegelstenar produceras.

Situationen för Betty och hennes familj har helt förändrats. Idag kan Betty Mwere försörja sina barn och låta dem gå i skolan. Samtidigt ger hon arbetstillfällen och de kunskaper hon fått genom utbildningen ger hon vidare genom att hjälpa grannar att starta upp eller effektivisera egna verksamheter.

Kenya: Beatrice startade eget

56 kronor. Det var Beatrice Amadis startkapital när hon började sälja frukt vid infarterna i Eldoret. Idag har försäljningen ökat och 19-åriga Beatrice har snart en dräglig lön åt sig själv.

Det var egentligen Beatrice Amadis mamma som gick  på Barnmissionens entreprenörsutbildning för att kunna starta en verksamhet och försörja sig själv. Men hon blev själv intresserad och ville också vara med. För att kunna betala egeninsatsen till kursen jobbade hon med trappstädning tidigt om morgnarna.

Redan under träningen började hon sälja frukt vid en av infarterna i Eldoret, där många resenärer stannar till för att ta en rast eller köpa frukt.

Från början köpte hon frukt i en vanlig fruktaffär, lade upp det på ett brunnslock och sålde till förbipasserande. Den första dagskassan var bara motsvarande sju svenska kronor, men med tiden har försäljningen ökat och ligger idag omkring 70-80 kronor. Nu kan Beatrice köpa frukt i större parti och därmed till bättre pris. Snart ger vinsten henne en dräglig lön. Beatrice har också kunnat bygga ett stånd där frukten ligger under ett skärmtak.

– Drömmen är att hyra en liten butik inne vid en av marknadsplatserna i stan där jag kan öka min försäljning och samtidigt ha en anställd som på provision säljer från den plats jag har nu, säger Beatrice Amadi.

På bilden: Beatrice berättar om sin verksamhet för Njoki Mutua från EPTF om utvecklingen. Njoki är projektansvarig för utbildningen i Eldoret och fungerar också som mentor åt de som start eget. Hon ger Beatrice råd och följer ständigt upp utveckling för att ge uppmuntran och även praktisk hjälp med kontakter och annat som kan vara svårt för innan verksamheten har tagit riktig form.

Från arbetslöshet till entreprenörskap. Ilboudo Sylvain hade inget jobb och kunde knappt försörja sin familj när han fick höra om Devents entreprenörsutbildningar i Burkina Faso. Idag har han en grisuppfödning som blir större och större.

– Jag kunde inte ens betala de 10 000 CFA (135 kronor) som krävs som ett eget bidrag för att delta i utbildningen, berättar Ilboudo om tiden innan han blev företagare.
Men hans bror betalade avgiften åt honom och Ilboudo, som bor i Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou, började delta i utbildningen hösten 2012.
– Jag kom till träningen utan någon egentlig affärsidé, men när jag väl börjat och fått vägledning i hur jag kunde tänka fick jag idén att föda upp grisar.
Redan tre månader efter att utbildningen påbörjats kunde Ilboudo köpa två grisar för undansparade pengar. Idag, knappt två år senare, har han 22 grisar.
Fyra modersuggor är dräktiga, fem grisar är redan sålda och Ilboudo har kunnat spara undan pengar till en motorcykel för att kunna expandera verksamheten.
– Nu gör jag också affärer genom att köpa upp grisar från bönder och sälja dem till slakterier.

Affärsverksamheten har radikalt förändrat situationen för Ilboudo Sylvain och hans familj – och nu drömmer han om att expandera ytterligare.
– Jag bedriver verksamheten på min lilla gård, men önskar att jag kunde köpa in en bit mark för att professionalisera arbetet och göra det mer lönsamt.

När Ouermi Wendyam Adelaïde deltog i Barnmissionens entreprenörsutbildning i Burkina Faso visste hon inte mycket om företagande. Idag – tre år senare – har hon utbildat 120 unga och hjälpt många av dem till arbete.

Att utbilda och göra unga människor mer attraktiva på arbetsmarknaden. Det är Ouermi Wendyam Adelaïdes affärsidé. Sedan hon startade upp verksamheten efter att ha gått Barnmissionens entreprenörsutbildning i huvudstaden Ouagadougou har hon kommit långt. Hennes företag Hannah-Services SARL har utbildat 120 unga kvinnor och män i städning, strykning, barnkunskap, matlagning och tvåltillverkning. Ungefär 40 av dem har fått arbete i familjer för att ta hand om barn eller hushållet. Eftersom de har fått en utbildning får de betydligt bättre betalt – upp till fem gånger mer än om de hade varit outbildade.

Andra har startat egna företag med allt från tvåltillverkning till små restauranger eller stryktjänster. Gemensamt har de att deras liv har förändrats avsevärt. Förutom att försörja sig själva kan flera av dem också stödja sina familjer ekonomiskt.

Nu ser Ouermi Wendyam Adelaïde fram emot att gå ännu längre.
– Min vision är att utvidga utbildningen inom andra yrkesområden och bredda affärsmöjligheter för deltagarna, berättar hon.
– Nästa utbildning kommer innehålla sömnad, speciellt med inriktning på tillverkning av klänningar.

Det egna apoteket var inte lönsamt och Ann Kabale hade svårt att få allt att gå ihop. Men det förändrades helt när hon deltog i Devents entreprenörsträning och lärde sig att göra bättre affärer. Idag kan hon försörja sig och familjen med hjälp av sitt företag.

Det lilla apoteket i hembyn Bulanga hade kunder, men eftersom Ann Kabale fick åka flera timmar för att göra inköp och bara hade råd att köpa små mängder var verksamheten inte alls lönsam. Genom en vän, Betty Mwere, fick hon höra om Devents entreprenörskapsträning och började delta.

Under utbildningen fick hon en bättre affärsförståelse. Istället för att köpa små mängder började Ann Kabale spara ihop kapital för att kunna köpa in större mängder, vilket innebar mindre transportkostnader och betydligt bättre inköpspriser. Snabbt blev lönsamheten större – det är något som gör hela skillnaden för Ann som kan försörja sig själv och sina barn på sin verksamhet.

Sore Boureima hade en affärsidé och en dröm om att bli egenföretagare och skapa arbetstillfällen för andra. Efter Devents utbildning i entreprenörskap har han startat upp en fiskodlingsverksamhet och har kunnat anställa flera personer.

Det började med en affärsidé om fiskodling. Men Sore Boureimai Ouagadougou, Burkina Faso visste inte mycket om att starta företag eller driva en affärsverksamhet. 2009-2010 deltog han i Devents utbildning i entreprenörskap.
– Sedan jag började på utbildningen förändrades mitt synsätt och jag lärde mig mycket om entreprenörskap, berättar han.
– Tränarna på utbildning uppmuntrade oss att vara kreativa, innovativa och skapa nya typer av företag.
På utbildningen började Sore tro på sin projektidé och att den kunde vara relevant.
Efter utbildningen besökte han fiskodlingar vid ZIGA som är ett statligt projekt och i april 2012 tilldelades han 3,5 hektar mark för att starta sin verksamhet.
– Då stod jag inför stora utmaningar, men också stora möjligheter.
Efter en insamling av startkapital och egna sparade pengar har Sore nu lyckats gräva två dammar.
– Allt är grävt för hand av bybor som jag har betalat för att göra det tunga arbetet.
Nu är dammarna fyllda med vatten, reningsprocessen är igång och fiskyngel kommer planteras inom kort.

– Mitt mål är att gräva 24 dammar, berättar Sore.
– För att klara av det behöver jag investera i mer utrustning, bygga en transportkedja och satsa mer på utbildning för mina anställda.