Mål & resultat

 

Det här arbetar Devent för

I arbetet med att lyfta familjer ur fattigdom och främja tillväxt för hela samhällen utgår Devent från konceptet HEAL. Att utrusta människor till att skapa arbete – för sig själv och andra – gör vi genom att se till hela människan och arbeta med mer än företagande. I varje del arbetar vi med olika målgrupper och målsättningar. Läs mer om HEAL under Metod.

Hälsa

Målgrupp: Gymnasie- och universitetsstudenter

Förväntade resultat:
– Förbättrad hälsa
– Ett HIV- och AIDS-fritt Afrika

Entreprenörsutbildning

Målgrupp: unga vuxna 18-35. Övergripande den arbetande befolkningen inom olika yrkeskategorier. Utgår från ett rättighetsperspektiv och tankarna om ett ansvarstagande och ett rättighetsutkrävande.

Förväntade resultat
– Nya företag
– Ökade inkomster
– Regional tillväxt

Academic Excellence

Målgrupp: skola, näringsliv och utbildningsmyndigheter samt studenter i högre utbildning

Förväntade resultat
– Fler studenter med fullföljda utbildningar

Ledarskap & styrning – demokratiutveckling.

Målgrupp: samhälle/stat, invånare/beslutsfattare

Förväntade resultat
– God styrning och minskad korruption
– Effektiviserade institutioner
– Förbättrad demokrati
– Utvecklat ledarskap och ökad transparens utifrån rättighetsperspektivet
– Ökad framtidstro och delaktighet

När Ouermi Wendyam Adelaïde deltog i Barnmissionens entreprenörsutbildning i Burkina Faso visste hon inte mycket om företagande. Idag – tre år senare...
Det egna apoteket var inte lönsamt och Ann Kabale hade svårt att få allt att gå ihop. Men det förändrades helt när...
Sore Boureima hade en affärsidé och en dröm om att bli egenföretagare och skapa arbetstillfällen för andra. Efter Devents utbildning i entreprenörskap har...