The Navigators Nigeria

The Navigators Nigeria arbetar sedan några år med affärsträning genom att bygga och hyra ut bikupor till bönder som sedan ges träning i att odla bin, producera honung och utveckla affärsverksamheter. C:a 180 bönder omfattas hittills.