Om Devent

En värld där alla människor kan leva ett värdigt liv

Devent är en verksamhetsgren inom Barnmissionen med särskilt fokus på entreprenörsutbildning och samhällsutveckling.

Utifrån visionen om en värld där alla kan leva ett värdigt liv, ser vi entreprenörskap som en väg ut ur fattigdom och arbetslöshet.

I nära samarbete med lokala partners tränas människor att starta och utveckla affärsverksamheter som skapar försörjning för dem själva, för familjen och anställda.

Sedan starten 1997 har över 9 100 personer genomgått entreprenörsutbildning, vilket har resulterat i över 1 700 startade företag som har genererat upp mot 6 500 arbetstillfällen.

Devent är mer än entreprenörsutbildning. För att skapa en ekonomisk och social trygghet behöver samhället också utvecklas.
Därför arbetar Devent även med beteende- och hälsofrågor på gymnasie- och högskolenivå samt påverkansarbete och dialog med beslutfattare.