EMPE – Ecole pour Micro projects d’Entreprise

EMPE – Ecole pour Micro projects d’Entreprise är en gren inom The Navigators Burkina Faso med inriktning mot entreprenörskapsutbildning och främjande av ekonomisk tillväxt. Arbetet bedrivs huvudsakligen i Ouagadougou och träning sker med hjälp av ideellt medverkande företagare med aktiva verksamheter, tillhörande FGBMFI, Full Gospel Business Men’s Fellowship International i Burkina Faso.