The Navigators Kongo Brazzaville

The Navigators Kongo Brazzaville. The MicroEnterprise Team in Congo Brazzaville är en gren inom The Navigators Africa som de senaste åren utvecklat en verksamhet för entreprenörskapsträning. Ett 15-tal per år tränas och erbjuds mentorskap i sitt företagande.