CMP – Children’s Mission Philippines

Barnmissionen samarbetar med CMP sedan över 30 år. Arbetar inom tre sektorer med fokus barn och familjer: Utbildning, Omvårdnad och Hälsa samt Samhällsutveckling.
Inom samhällsutvecklingssektorn återfinns ett microkreditsprogram med komponenter såsom entreprenörskap/affärsutveckling, eget sparande, rättigheter/skyldigheter mm.