EPTF – Economic Projects Transformational Facility

EPTF- Economic Projects Transformational Facility, bildades 1991 av The Navigators Kenya. Organisationen arbetar med att stärka entreprenörer genom träning och mentorskap för att möjliggöra för dessa att förändra samhällen. Arbete sker i 6 regioner i Kenya: Kisumu, Nairobi, Nakuru, Mombasa, Machakos, och Eldoret

www.eptf.org