Kontakta Devent

Telefon: +46 (0)40 689 30 40

Epost: info@barnmissionen.se

Adress:
Strömgatan 14,
212 25 Malmö

Fax: +46 (0)40 54 50 88

Plusgiro: 901080-2, Bankgiro: 901-0802


Personal i fält

Anders Mårtensson

Projektkoordinator
Metod- och projektutveckling

anders.martensson@barnmissionen.se

per-olaf_edstrom-6397-8x12

Per-Olof Edström,

Senior Advisor
Information, administration

perolofedstrom2@gmail.com

Lennart Lindstedt 2

Lennart Lindstedt,

Information och marknadsföring
Informationsträffar och företagsbesök

wanjau_nduba

Wanjau Nduba,

Regionalansvarig Afrika
Uppföljning och koordinering i fält

wnduba@navigators.co.ke


Personal på huvudkontoret

Bo Wallenberg

 Bo Wallenberg

Generalsekreterare Barnmissionen
Insamling, kommunikation, marknad
bo.wallenberg@barnmissionen.se

040/689 30 40

Nadja Osmolovskaya

Ekonomiansvarig
nadja.osmolovskaya@barnmissionen.se

040/620 04 44

Eva Ekenstierna

Sekreterare
Reception, minnesgåvor- högtidsgåvor- och fadderansvarig, volontärer, kontorsmaterial
eva.ekenstierna@barnmissionen.se

040/608 61 34

Anders Mårtensson

Projektkoordinator
Tematiskt ansvarig: Devent, entreprenörskap och samhällsutveckling.
anders.martensson@barnmissionen.se

040/608 61 33

Annica Larsson

Handläggare
Getprogrammet, givarhantering: Sverige AG, Färöarna
annica.larsson@barnmissionen.se

040/620 04 45

Eva Ruderstam

Eva Ruderstam

Kommunikatör

Ansvarig för tidning, hemsida, sociala medier och presskontakter.
eva.ruderstam@barnmissionen.se

040/608 61 31