The Navigators Malawi

The Navigators Malawi är en gren inom The Navigators Africa och bedriver entreprenörskapsträning i samband med ett get-program där bönder tränas i både djurhållning och affärsverksamhet.