När Ouermi Wendyam Adelaïde deltog i Barnmissionens entreprenörsutbildning i Burkina Faso visste hon inte mycket om företagande. Idag – tre år senare – har hon utbildat 120 unga och hjälpt många av dem till arbete.

Att utbilda och göra unga människor mer attraktiva på arbetsmarknaden. Det är Ouermi Wendyam Adelaïdes affärsidé. Sedan hon startade upp verksamheten efter att ha gått Barnmissionens entreprenörsutbildning i huvudstaden Ouagadougou har hon kommit långt. Hennes företag Hannah-Services SARL har utbildat 120 unga kvinnor och män i städning, strykning, barnkunskap, matlagning och tvåltillverkning. Ungefär 40 av dem har fått arbete i familjer för att ta hand om barn eller hushållet. Eftersom de har fått en utbildning får de betydligt bättre betalt – upp till fem gånger mer än om de hade varit outbildade.

Andra har startat egna företag med allt från tvåltillverkning till små restauranger eller stryktjänster. Gemensamt har de att deras liv har förändrats avsevärt. Förutom att försörja sig själva kan flera av dem också stödja sina familjer ekonomiskt.

Nu ser Ouermi Wendyam Adelaïde fram emot att gå ännu längre.
– Min vision är att utvidga utbildningen inom andra yrkesområden och bredda affärsmöjligheter för deltagarna, berättar hon.
– Nästa utbildning kommer innehålla sömnad, speciellt med inriktning på tillverkning av klänningar.

Det egna apoteket var inte lönsamt och Ann Kabale hade svårt att få allt att gå ihop. Men det förändrades helt när hon deltog i Devents entreprenörsträning och lärde sig att göra bättre affärer. Idag kan hon försörja sig och familjen med hjälp av sitt företag.

Det lilla apoteket i hembyn Bulanga hade kunder, men eftersom Ann Kabale fick åka flera timmar för att göra inköp och bara hade råd att köpa små mängder var verksamheten inte alls lönsam. Genom en vän, Betty Mwere, fick hon höra om Devents entreprenörskapsträning och började delta.

Under utbildningen fick hon en bättre affärsförståelse. Istället för att köpa små mängder började Ann Kabale spara ihop kapital för att kunna köpa in större mängder, vilket innebar mindre transportkostnader och betydligt bättre inköpspriser. Snabbt blev lönsamheten större – det är något som gör hela skillnaden för Ann som kan försörja sig själv och sina barn på sin verksamhet.

Sore Boureima hade en affärsidé och en dröm om att bli egenföretagare och skapa arbetstillfällen för andra. Efter Devents utbildning i entreprenörskap har han startat upp en fiskodlingsverksamhet och har kunnat anställa flera personer.

Det började med en affärsidé om fiskodling. Men Sore Boureimai Ouagadougou, Burkina Faso visste inte mycket om att starta företag eller driva en affärsverksamhet. 2009-2010 deltog han i Devents utbildning i entreprenörskap.
– Sedan jag började på utbildningen förändrades mitt synsätt och jag lärde mig mycket om entreprenörskap, berättar han.
– Tränarna på utbildning uppmuntrade oss att vara kreativa, innovativa och skapa nya typer av företag.
På utbildningen började Sore tro på sin projektidé och att den kunde vara relevant.
Efter utbildningen besökte han fiskodlingar vid ZIGA som är ett statligt projekt och i april 2012 tilldelades han 3,5 hektar mark för att starta sin verksamhet.
– Då stod jag inför stora utmaningar, men också stora möjligheter.
Efter en insamling av startkapital och egna sparade pengar har Sore nu lyckats gräva två dammar.
– Allt är grävt för hand av bybor som jag har betalat för att göra det tunga arbetet.
Nu är dammarna fyllda med vatten, reningsprocessen är igång och fiskyngel kommer planteras inom kort.

– Mitt mål är att gräva 24 dammar, berättar Sore.
– För att klara av det behöver jag investera i mer utrustning, bygga en transportkedja och satsa mer på utbildning för mina anställda.