Städning och entreprenörskap

I 20 år har Majani Kisigwa drivit en frisersalong i Mombasa, Kenya. Att försörja sig som barberare i en av stadens fattigare områden är en utmaning, men på något sätt har Majani lyckats dra sig fram, dag för dag och år för år.

De senaste åren har inneburit en lättnad. Det började med att han kom i kontakt med Barnmissionen, genom partnerorganisationen EPTF.

− För två år sedan kom jag med i en spargrupp som EPTF driver. Vi träffas varje vecka, diskuterar frågor och lär oss om olika ämnen. För mig har utbildningen varit fantastisk. Jag har lärt mig hur man ska sköta företagets ekonomi på ett bra sätt. Det har varit mycket värdefullt och det har gjort att min inkomst från företaget har ökat, säger han.

EPTF arbetar med att hjälpa människor till egen försörjning. De finns i flera kenyanska regioner. Stephanie Chebet leder EPTF:s arbete i Mombasa.

− Vår viktigaste uppgift är att hjälpa unga människor till arbete, inte minst genom spargrupper och mikrolån. Vi arbetar också med plantering av mangroveträd och andra projekt. Sedan vill vi utveckla utsatta områden genom att förbättra levnadsförhållandena för människor där, berättar hon.

När Barnmissionen kommer på besök har de arrangerat en städdag då boende i området kommer tillsammans för att städa upp sin stadsdel. De sorterade soporna kan säljas och inbringa lite pengar till deltagarna.