Under två år deltog Sarah Kawala i Barnmissionens entreprenörskapsprojekt i Uganda och fick hjälp att starta upp odling och boskapsskötsel. Det förändrade hennes liv totalt. Nu kan hon ge ordentligt med mat till sina sex barn och även betala deras skolgång.

Sarah Kawala bor tillsammans med sin make och deras sex barn. Maken har inte kunnat försörja familjen, och för några år sedan var familjens situation mycket svår. Sarah kunde bara ge sina barn ett mål mat om dagen och de sov på papyrusmattor på golvet, utan täcken och kuddar. För att äldsta dottern skulle kunna börja skolan tvingades Sarahs föräldrar att gå in och betala skolavgifterna.

− Jag led mycket tillsammans med familjen, men tillbringade den mesta tiden med att skvallra med grannarna.

Nu har Sarah helt andra sysselsättningar under dagen. År 2020 kom hon nämligen med i ett entreprenörskapsprogram som Barnmissionens partnerorganisation CFE driver med ekonomiskt stöd från svenska biståndspengar.

Sarah fick lära sig om jordbruk och boskapsskötsel, men också om hur man startar och driver ett eget företag. Hon drömde om att kunna försörja familjen genom odling av kassava och majs samt ta hand om boskap.

Barnmissionen och CFE gav Sarah kassavaplantor. Hon odlade upp ett område och kunde så småningom sälja kassava till ett värde av närmare 1 000 svenska kronor. Pengarna använde hon till att bygga till sitt hus. Senare odlade hon majs som hon sålde. Förtjänsten på cirka 600 kronor använde hon till att lägga tak på huset.

Sarah har också fått två getter från Barnmissionens webbshop. När getterna förökade sig sålde hon killingarna och fick så småningom möjlighet att köpa en ko, som i våras födde en kalv. Kon ger familjen 16 liter mjölk per dag. Sarah säljer tio liter och får därmed en daglig förtjänst på motsvarande 8 kronor. Resten av mjölken används av familjen.

Sarahs företagsamhet har lett till att familjen idag har en helt annat liv än för bara några år sedan. Hon har råd att ge barnen ordentlig mat och betala deras skolavgifter. När hon har sparat ihop mer pengar hoppas hon kunna bygga ett nytt hus, där hon även kan börja med försäljning.

Städning och entreprenörskap

I 20 år har Majani Kisigwa drivit en frisersalong i Mombasa, Kenya. Att försörja sig som barberare i en av stadens fattigare områden är en utmaning, men på något sätt har Majani lyckats dra sig fram, dag för dag och år för år.

De senaste åren har inneburit en lättnad. Det började med att han kom i kontakt med Barnmissionen, genom partnerorganisationen EPTF.

− För två år sedan kom jag med i en spargrupp som EPTF driver. Vi träffas varje vecka, diskuterar frågor och lär oss om olika ämnen. För mig har utbildningen varit fantastisk. Jag har lärt mig hur man ska sköta företagets ekonomi på ett bra sätt. Det har varit mycket värdefullt och det har gjort att min inkomst från företaget har ökat, säger han.

EPTF arbetar med att hjälpa människor till egen försörjning. De finns i flera kenyanska regioner. Stephanie Chebet leder EPTF:s arbete i Mombasa.

− Vår viktigaste uppgift är att hjälpa unga människor till arbete, inte minst genom spargrupper och mikrolån. Vi arbetar också med plantering av mangroveträd och andra projekt. Sedan vill vi utveckla utsatta områden genom att förbättra levnadsförhållandena för människor där, berättar hon.

När Barnmissionen kommer på besök har de arrangerat en städdag då boende i området kommer tillsammans för att städa upp sin stadsdel. De sorterade soporna kan säljas och inbringa lite pengar till deltagarna.

Kamya blev mekaniker

Kamya Grace i Uganda tackar Barnmissionen och partnerorganisationen CFE för sin försörjning. För elva år sedan kom han med i en spargrupp och fick träning i att reparera motorcyklar. Nu driver han en liten verkstad och tränar andra i yrket.

Kamya hade hoppat av skolan och hade varken sysselsättning eller inkomst när han blev en av de första deltagarna i entreprenörskapsprojektet, som fick stöd från Sida genom Svenska Missionsrådet.

− Jag kom med i en spargrupp och började spara pengar, samtidigt som jag fick ett lån från gruppen och kunde köpa verktyg för reparation av motorcyklar. Min pappa gav mig en liten markbit där jag kunde starta verksamheten, berättar Kamya Grace.

− Nu, efter tio år, går min verksamhet bra. Jag har en verkstad och säljer reservdelar till motorcyklar. Jag tränar också andra unga män till motorcykelmekaniker. Det hade tidigare ingen inkomst alls, men tjänar nu lite pengar varje dag.

Kamya själv har betalat av sina lån och fått råd att köpa tre getter och en ko.

− Mitt liv har verkligen ändrats sedan jag fick träning från Barnmissionen, säger han.

110 jobb till arbetslösa

105 tränade personer, 28 nya företag och totalt 110 arbetstillfällen. Det blev resultatet av ett tvåårigt entreprenörskapsprojekt i Tanzania.

− Tänk så många familjer som har fått en ny livssituation, säger Anders Mårtensson från Barnmissionen.

Det började med en förfrågan från en av Sveriges största entreprenörer om Barnmissionen kunde hjälpa unga människor på en ö utanför Tanzania att försörja sig genom att starta egna företag.

− Det är en ö med extremt stor arbetslöshet bland ungdomar, men också med stora naturtillgångar som inte används, berättar Anders Mårtensson som är programkoordinator på Barnmissionen.

På två år skulle Barnmissionen träna 100 personer och minst 30 företag skulle skapas. Med ett rejält bidrag från entreprenören kunde projektet starta år 2021.

− Regeringen i Tanzania hade ett program för att få unga i arbete. Vi kunde rekrytera deltagare och använda myndigheternas lokaler och struktur. Några deltagare har också fått startkit eller startlån från myndigheterna.

Träningen drog igång. 105 personer varvade teori med praktik och fick grundläggande utbildning i hur man driver företag. De gjorde marknadsundersökningar och affärsplaner. Alla nystartade företag registrerades formellt, så att de kunde betala skatt.

− Träningen varade i drygt ett år. Sedan hjälpte vi de nya företagen att växa och anställa. Framför allt startades företag inom fiskeri, handel, grönsaksproduktion, biodling, restaurang, sömnad och tvåltillverkning.

Nu har två år gått. 21 enskilda företag har startat, samt 7 företag med vardera 5 ägare. Det innebär att 56 av de tränade personerna har startat företag. De har också anställt 54 personer i företagen, så att totalt 110 arbetstillfällen har skapats.

− Det är ett fantastiskt resultat! Tänk så många familjer som har fått en ny livssituation! Och nya jobb kommer ständigt till. När människor ser att andra lyckas, blir de inspirerade att själv försöka skapa en försörjning.

Tack vare att projektet haft både manliga och kvinnliga tränare har många kvinnor deltagit och startat företag.

− Det är viktigt att de får kvinnliga föredömen, som visar att kvinnor kan lyckas inom näringslivet. En av kvinnorna som startat företag sa att hon som hemmavarande mamma inte kände att hon bidrog till familjen. Nu kunde hon bidra med pengar. Det stärkte hennes självförtroende och gjorde hemmet mer harmoniskt.

En annan kvinna som fått hjälp genom projektet är Jackline Somi. Hon syr och designar kläder och hade startat en liten affär i hemmet, men kunderna hittade inte dit och affärerna gick dåligt. Tack vare Barnmissionen fick hon kunskap om hur man driver ett framgångsrikt företag. Hon fick också hjälp att öppna en liten butik vid genomfartsvägen, där hon kunde visa upp sina kläder. Nu går affären så bra att hon fått anställa en person för att hinna med.

− Jag träffade kvinnans bror som hjälpt henne ekonomiskt sedan hon blev lämnad av sin man. Han sa att han från djupet av sitt hjärta ville tacka Barnmissionen för att vi kommit hela vägen till deras ö för att hjälpa hans syster.

Hur ska jag få råd att studera vidare och samtidigt försörja mig själv? Den frågan oroade Joseph Chisika. Lösningen blev två getter från Barnmissionen tillsammans med en kurs i boskapsskötsel.

Joseph Chisika är 27 år gammal och bor i centrala Zambia. 2018 slogs han av oro för framtiden. Han ville fortsätta studera, men hade inte råd. Han bodde hos sin morbror, men den lilla boskap de hade räckte knappt till att ge dem mat, än mindre till att finansiera studier.

− Jag kom med på en kurs i boskapsskötsel som Zambia Children´s Mission höll och utvecklade snart ett intresse för boskapsskötsel. Genom Barnmissionen fick jag två getter, byggde ett enkelt getstall och började min boskapsuppfödning. Jag gick också med i en spargrupp, och med getterna som säkerhet kunde jag låna pengar till mina skolavgifter.

− Jag kunde fortsätta studera och samtidigt ta hand om getterna. De förökade sig, och när det krävdes sålde jag några killingar för att betala mina utgifter. Nu har det gått några år, och jag har byggt ett stort getstall där jag tar hand om mina getter. Just nu har jag 34 getter, trots att jag sålt killingar ibland, berättar Joseph.

Joseph är enormt tacksam för den hjälp han har fått från Barnmissionen.

− Getterna har förbättrat mitt liv. Jag kan ta hand om min hustru och min son, och också hjälpa min yngre bror. Det här var något som kändes helt omöjligt för några år sedan.

Vill du också vara med och hjälpa människor till egen försörjning? Ge ett bidrag här: https://barnmissionen.se/produkt/devent/

Traditionella kläder i afrikanska tyger och mönster. Det har Jannette Fien i Kamerun lärt sig att skapa, tack vare en yrkeskurs och utbildning i småföretagande som hon fått från Barnmissionen. Nu kan hon försörja sig och sina barn.

Jannette har aldrig haft någon stadig inkomst, utan bara fått tillfälliga småjobb som städare på en skola. Hon är familjeförsörjare och har fyra barn som är beroende av henne. Att ge dem mat på bordet har varit en ständig kamp, och livet har känts både miserabelt och hopplöst.

Barnmissionens partnerorganisation Mepcam i Kamerun driver en entreprenörskapsutbildning som ger både yrkesträning och kunskaper kring företagande. Jannette valdes ut att delta i projektet, och det kom att förvandla hennes och familjens liv.

Hon fick lära sig att designa och tillverka traditionella afrikanska kläder, samtidigt som hon fick kunskaper om hur man startar och driver ett eget företag.

Jannette har en passion för att visa upp den lokala kulturen och de traditionella kläderna, både i närområdet och längre bort. Idag driver hon ett företag som marknadsför och säljer afrikanska tyger. Inkomsterna från företaget finansierar mat, hyra, mediciner och skolavgifter till barnen. Hon ser fram emot att även öppna en egen syateljé, där hon kan sy och designa kläder, samtidigt som hon kan träna andra kvinnor och ungdomar i yrket, så att även de kan försörja sig och få leva ett liv i värdighet.

Vill du också vara med och hjälpa människor till egen försörjning? Ge ett bidrag här: https://barnmissionen.se/produkt/devent/

Att gemensamt spara pengar och låna ut till små investeringar. Det är ett viktigt arbetssätt för Barnmissionens arbete i Uganda, genom partnerorganisationen CFE.  Två personer som fått hjälp är Fred Batala och Idyobe Ayubo.

Bumanha är en av många byar i Uganda där Barnmissionen arbetar. Bybor har gått samman i en spargrupp för att stötta varandra att spara pengar. Deltagarna också kan ansöka om lån från det gemensamma sparkapitalet för att starta upp verksamheter som genererar inkomst.

En av deltagarna är Fred Batala.

− Innan projektet startade hade jag nästan ingenting. Men tack vare träning och spargruppen kunde jag få ett litet lån så att jag kunde köpa majs i storpack och sedan sälja i mindre volymer med lite vinst. Sedan gick jag över till kycklinguppfödning. Det har gått väldigt bra, och idag har jag 250 kycklingar, berättar han.

Fred odlar också kassava, kål, tomater och bananer.

− Det ger tillräckligt med mat till familjen, och jag kan sälja lite på marknaden. Jag har råd att betala skolavgifter för mina barn och känner att jag kan ta ansvar för att ge mina barn en god start i livet, säger han.

I byn Kasambika bor Idyobe Ayubo.

− Efter entreprenörskapsträningen har jag börjat med odling, så att vi odlar nästan all mat som vi behöver istället för att köpa den. Framför allt odlar jag bananer och jordnötter. Vi kan också sälja överskottet. Det känns fantastiskt att vara med och förändra och förbättra vår by, säger han.

Vill du också vara med och hjälpa människor till egen försörjning? Ge en gåva via Vill du också vara med? Ge ett bidrag här: https://barnmissionen.se/produkt/devent/

Pauline Bambara driver en affär i Burkina Faso sedan 2018. Mycket har ändrats sedan hon för två år sedan gick en entreprenörskapsträning hos Barnmissionens partnerorganisation EMPE.

− Tidigare var min affär dåligt organiserad. Jag kunde inget om marknadsföring och jag visste inte hur jag skulle övertyga mina kunder att handla. Jag hade också dålig kunskap om ekonomi, berättar hon.

− Under utbildningen fick jag lära mig hur jag kunde expandera. Jag funderade på hur jag kunde förbättra affären och vilka nya produkter jag kunde ta in för att attrahera fler kunder. Jag försökte, och det fungerade!

Pauline berättar att företagets omsättning har stigit med mellan 80 och 90 procent.

− Det har gett mig möjlighet att hjälpa min mamma och mina bröder. En av mina bröder blev sjuk och behövde opereras tre gånger. Han låg på sjukhus i två månader. Nu mår han bra igen och är tillbaka i arbete. Tack vare vinsten från mitt företag kunde jag hjälpa min bror och hans familj genom den svåra tiden.

Pauline kunde också hjälpa sin make att bekosta en vidareutbildning inom sitt yrke. Nu får han en högre lön och kan betala skolavgifter för familjens barn.

− Mina grannar och vänner är förvånade över vår framgång och undrar vad som är vår hemlighet. Jag svarar dem att om EMPE håller en ny entreprenörskapsträning i närheten ska de anmäla sig!

Vill du också vara med och hjälpa människor till egen försörjning? Ge ett bidrag här: https://barnmissionen.se/produkt/devent/

En Kenyaresa med mersmak

När 17 svenskar reste till Kenya i höstas fick de inte bara uppleva djur och natur. Fokus låg på de människor som får hjälp till ett värdigt liv genom Barnmissionens/Devents arbete.

Den 21 oktober 2017 möttes vi 17 personer från olika platser i Sverige på Landvetter flygplats för att åka på en 14 dagars gruppresa till Kenya. De flesta hade aldrig tidigare varit i Kenya och förväntningarna var stora. Det blev en mycket lyckad resa där vi fick uppleva landets underbara människor, natur och djurliv. Vi berördes djupt av alla de människor vi fick möta som genom egna verksamheter och företag nu växer ur sin fattigdom och känner stor glädje och stolthet över detta.

Vi besökte Childrens Mission Africa´s (CMA) kontor i Nairobi som sedan 2016 är Barnmissionens förlängda arm i Afrika. Under ledning av Wanjau Nduba jobbar de på olika sätt med entreprenörskap, samhällsutveckling, utbildning och humanitära insatser. Detta sker bland annat tillsammans med partnerorganisationerna EPTF och ICL, som vi också besökte. Båda ingår i den internationella bibelorganisationen The Navigators (Navigatörerna).

Efter de inledande dagarnas studiebesök gav vi oss iväg på safari till världsberömda Masai Mara. Trots flera mil på en väg som bättre beskrivs som en tvättbräda av grus var det ändå en mäktig syn när den milsvida savannen bredde ut sig så långt ögat nådde och vidare bortom horisonten.

Det var en magnifik upplevelse att se en lejonflock på 10-12 individer bara 10-15 meter bort. Att besöka vadstället över floden Masai Mara där miljoner gnuer och zebror tar sig över två gånger om året i den stora migrationen var också en speciell upplevelse. Vi såg så många olika djur och fåglar att det är lättare att räkna upp leoparden vi inte lyckades få se…

Tillbaka i Nairobi var besöket hos babyelefanterna hos David Sheldrick Elephant Orphany definitivt en av höjdpunkterna. Där tar man hand om övergivna föräldralösa elefantungar som får en chans att överleva och efter några år komma tillbaka ut till de vilda elefanterna.

En av deltagarna uttryckte vad många av oss kände när det var dags att återvända till Sverige:  ”Jag vill komma tillbaka hit till Kenya igen.”

KRISTER JALLÉN

flodhästgap giraff elefanter matning av babyelefant

Catherines familj har fått en helt ny livssituation sedan Catherine lärde sig företagande och fick hjälp att starta ett eget företag.

Catherine var anställd i en restaurang och lönen räckte inte till för att klara familjens utgifter. Hon har åtta barn och mannen har inget arbete. Efter att ha tränats i entreprenörskap av FMP, Barnmissionen/Devents partner i Elfenbenskusten, började hon köpa in kassava, tillverka och tillaga couscous som hon nu säljer färskt till restauranger runt om i Bouake. Hon har tolv heltidsanställda och åtta på deltid.

Catherine berättar att hon gör en bra vinst och lätt kan försörja sin familj och skicka alla barn till skolan.

Vill du också vara med och hjälpa fler människor till egen försörjning? Ge ett bidrag här: www.devent.co/ge-en-gava/