Kamya blev mekaniker

Kamya Grace i Uganda tackar Barnmissionen och partnerorganisationen CFE för sin försörjning. För elva år sedan kom han med i en spargrupp och fick träning i att reparera motorcyklar. Nu driver han en liten verkstad och tränar andra i yrket.

Kamya hade hoppat av skolan och hade varken sysselsättning eller inkomst när han blev en av de första deltagarna i entreprenörskapsprojektet, som fick stöd från Sida genom Svenska Missionsrådet.

− Jag kom med i en spargrupp och började spara pengar, samtidigt som jag fick ett lån från gruppen och kunde köpa verktyg för reparation av motorcyklar. Min pappa gav mig en liten markbit där jag kunde starta verksamheten, berättar Kamya Grace.

− Nu, efter tio år, går min verksamhet bra. Jag har en verkstad och säljer reservdelar till motorcyklar. Jag tränar också andra unga män till motorcykelmekaniker. Det hade tidigare ingen inkomst alls, men tjänar nu lite pengar varje dag.

Kamya själv har betalat av sina lån och fått råd att köpa tre getter och en ko.

− Mitt liv har verkligen ändrats sedan jag fick träning från Barnmissionen, säger han.