Jannette säljer afrikanska tyger

Traditionella kläder i afrikanska tyger och mönster. Det har Jannette Fien i Kamerun lärt sig att skapa, tack vare en yrkeskurs och utbildning i småföretagande som hon fått från Barnmissionen. Nu kan hon försörja sig och sina barn.

Jannette har aldrig haft någon stadig inkomst, utan bara fått tillfälliga småjobb som städare på en skola. Hon är familjeförsörjare och har fyra barn som är beroende av henne. Att ge dem mat på bordet har varit en ständig kamp, och livet har känts både miserabelt och hopplöst.

Barnmissionens partnerorganisation Mepcam i Kamerun driver en entreprenörskapsutbildning som ger både yrkesträning och kunskaper kring företagande. Jannette valdes ut att delta i projektet, och det kom att förvandla hennes och familjens liv.

Hon fick lära sig att designa och tillverka traditionella afrikanska kläder, samtidigt som hon fick kunskaper om hur man startar och driver ett eget företag.

Jannette har en passion för att visa upp den lokala kulturen och de traditionella kläderna, både i närområdet och längre bort. Idag driver hon ett företag som marknadsför och säljer afrikanska tyger. Inkomsterna från företaget finansierar mat, hyra, mediciner och skolavgifter till barnen. Hon ser fram emot att även öppna en egen syateljé, där hon kan sy och designa kläder, samtidigt som hon kan träna andra kvinnor och ungdomar i yrket, så att även de kan försörja sig och få leva ett liv i värdighet.

Vill du också vara med och hjälpa människor till egen försörjning? Ge ett bidrag här: https://barnmissionen.se/produkt/devent/