Hur ska jag få råd att studera vidare och samtidigt försörja mig själv? Den frågan oroade Joseph Chisika. Lösningen blev två getter från Barnmissionen tillsammans med en kurs i boskapsskötsel.

Joseph Chisika är 27 år gammal och bor i centrala Zambia. 2018 slogs han av oro för framtiden. Han ville fortsätta studera, men hade inte råd. Han bodde hos sin morbror, men den lilla boskap de hade räckte knappt till att ge dem mat, än mindre till att finansiera studier.

− Jag kom med på en kurs i boskapsskötsel som Zambia Children´s Mission höll och utvecklade snart ett intresse för boskapsskötsel. Genom Barnmissionen fick jag två getter, byggde ett enkelt getstall och började min boskapsuppfödning. Jag gick också med i en spargrupp, och med getterna som säkerhet kunde jag låna pengar till mina skolavgifter.

− Jag kunde fortsätta studera och samtidigt ta hand om getterna. De förökade sig, och när det krävdes sålde jag några killingar för att betala mina utgifter. Nu har det gått några år, och jag har byggt ett stort getstall där jag tar hand om mina getter. Just nu har jag 34 getter, trots att jag sålt killingar ibland, berättar Joseph.

Joseph är enormt tacksam för den hjälp han har fått från Barnmissionen.

− Getterna har förbättrat mitt liv. Jag kan ta hand om min hustru och min son, och också hjälpa min yngre bror. Det här var något som kändes helt omöjligt för några år sedan.

Vill du också vara med och hjälpa människor till egen försörjning? Ge ett bidrag här: https://barnmissionen.se/produkt/devent/

Traditionella kläder i afrikanska tyger och mönster. Det har Jannette Fien i Kamerun lärt sig att skapa, tack vare en yrkeskurs och utbildning i småföretagande som hon fått från Barnmissionen. Nu kan hon försörja sig och sina barn.

Jannette har aldrig haft någon stadig inkomst, utan bara fått tillfälliga småjobb som städare på en skola. Hon är familjeförsörjare och har fyra barn som är beroende av henne. Att ge dem mat på bordet har varit en ständig kamp, och livet har känts både miserabelt och hopplöst.

Barnmissionens partnerorganisation Mepcam i Kamerun driver en entreprenörskapsutbildning som ger både yrkesträning och kunskaper kring företagande. Jannette valdes ut att delta i projektet, och det kom att förvandla hennes och familjens liv.

Hon fick lära sig att designa och tillverka traditionella afrikanska kläder, samtidigt som hon fick kunskaper om hur man startar och driver ett eget företag.

Jannette har en passion för att visa upp den lokala kulturen och de traditionella kläderna, både i närområdet och längre bort. Idag driver hon ett företag som marknadsför och säljer afrikanska tyger. Inkomsterna från företaget finansierar mat, hyra, mediciner och skolavgifter till barnen. Hon ser fram emot att även öppna en egen syateljé, där hon kan sy och designa kläder, samtidigt som hon kan träna andra kvinnor och ungdomar i yrket, så att även de kan försörja sig och få leva ett liv i värdighet.

Vill du också vara med och hjälpa människor till egen försörjning? Ge ett bidrag här: https://barnmissionen.se/produkt/devent/