Katastrofberedskap för tyfonen Hagupit på Filippinerna

Supertyfonen Hagupit väntas att slå till med full kraft under morgondagen på Filippinerna. Tyfonen är lika stark som Hayian var som drabbade Tacloban förra året. Som det ser ut just nu kommer Tyfonen att drabba Tacloban eller lite norr ut på ön Samar, den kan också vända sig norrut och drabba Manila.

Barnmissionen är försatt i katastrofberedskap både på Filippinerna och här hemma i Sverige. Jag står i kontakt med Barnmissionens missionsledare på Filippinerna Thord Dahl och vår personal i Tacloban är i beredskap lika så personalen i Manila. Vi kommer i första läget ta skydd för att sedan fortast möjligt börja utdelning av nödhjälp till drabbade familjer.

Jag har också varit i kontakt med vår samarbetspartner ”Humedica” och redan i kväll skickar vi ett räddningsteam med flyg från Tyskland till Manila, Filippinerna bestående av 2 läkare, två sjuksköterskor och två samordnare. Om Tyfonen drabbar Manila kommer vårt arbete utgå ifrån ”Hills Of Grace” vårt huvudcenter, eftersom det ligger vid det område som drabbas mest i Manila, Marakina River. Alltid i Tyfoner översvämmas denna flod och dränker områdena runtomkring. Om Tyfonen drabbar Tacloban har Barnmissionen och Humedica redan personal på plats.

De mänskliga skadorna väntas inte bli lika stora som efter tyfonen Hayian eftersom myndigheterna och frivilligorganisationerna är bättre rustade och redan har evakuerat människor. De materiella skadorna kommer att bli väldigt omfattande och speciellt om tyfonen Hagupit drabbar Tacloban och Samar, eftersom områdena inte hämtat sig sedan förra katastrofen och många människor bor i slumbyggnader och tältförläggningar.

Vi är väldigt oroliga för Scandinavian Village med 400 hus på Tacloban som vi återuppbyggt under året.

Med vänlig hälsning

Bo Wallenberg
Missionschef

> Ge en gåva till Barnmissionens katastroffond!