Prosy Nantume i Uganda är 30 år gammal och fembarnsmamma. Hon är en av deltagarna i Barnmissionens/CFE:s entreprenörskapssatsning i Nawantale Centre.

Tidigare odlade Prosy i liten skala, men avkastningen blev för dålig för att räcka till för familjens behov.

Prosy valdes ut för att börja som lärling inom sömnad. Det blev en kunskap som totalt kom att förändra hennes liv. Hon gjorde stora framsteg, fick gå fler kurser och fick även en egen symaskin. Hon började sy beställningar och få in pengar till familjen. Samtidigt sparade hon pengar och efter en tid kunde hon öppna en egen butik där hon säljer kläder som hon sytt.

Butiken ger henne en stadig inkomst och har lett till att familjen fått en betydligt bättre ekonomisk situation och är inte längre helt beroende av makens inkomst.

Prosys framgångar har inspirerat många i området och Prosy har nu tagit sig an fem andra personer som hon lär upp inom sömnad, så att även de ska kunna försörja sina familjer.