Prosy Nantume i Uganda är 30 år gammal och fembarnsmamma. Hon är en av deltagarna i Barnmissionens/CFE:s entreprenörskapssatsning i Nawantale Centre.

Tidigare odlade Prosy i liten skala, men avkastningen blev för dålig för att räcka till för familjens behov.

Prosy valdes ut för att börja som lärling inom sömnad. Det blev en kunskap som totalt kom att förändra hennes liv. Hon gjorde stora framsteg, fick gå fler kurser och fick även en egen symaskin. Hon började sy beställningar och få in pengar till familjen. Samtidigt sparade hon pengar och efter en tid kunde hon öppna en egen butik där hon säljer kläder som hon sytt.

Butiken ger henne en stadig inkomst och har lett till att familjen fått en betydligt bättre ekonomisk situation och är inte längre helt beroende av makens inkomst.

Prosys framgångar har inspirerat många i området och Prosy har nu tagit sig an fem andra personer som hon lär upp inom sömnad, så att även de ska kunna försörja sina familjer.

Christine Ouédraogo bor i staden Kaya, 10 mil från Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou. Sedan några år tillbaka försörjer hon sig på att tillaga och sälja kakor. Hennes verksamhet startade med att hon fick hjälp från Barnmissionen genom partnerorganisationen Empe.

− Det är tack vare den här försäljningen som jag har kunnat betala för mat och skolgång för mina två barn. Jag har också kunnat bygga upp en mur som skadades under regnperioden, berättar hon.

Nu har Christine fått mer hjälp. Hon har valts ut till en sex månader lång sömnadsutbildning, så att hon framöver kan ta på sig sömnadsuppdrag och på så sätt förbättra familjens inkomst.

− Drömmen är att ha en egen symaskin och kunna öppna en liten syateljé, säger Christine.