Samhällsutveckling

Devent arbetar utifrån ett samlat holistiskt koncept som benämns HEAL. H Health

  • Upplysa och undervisa om ansvaret för den personliga hälsan
  • Förebygga spridning av HIV/AIDS, STI (eng. sexually transmitted infection) och sjukdomar relaterade till WASH (water, sanitation and hygiene)

E Economic Empowerment

  • Stimulerar ekonomisk tillväxt och hållbarhet, bland annat genom entreprenörsutbildning enligt beskrivning ovan.

A Academic Excellence

  • Verka för kvalitetsökning inom utbildningssektorn genom att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan skola och näringsliv.
  • Skapa förutsättningar för fler att genomföra högre studier.

L Leadership and Governance

  •  Verka för förbättring av ledarskap, styrning, demokratiskt deltagande och ansvarstagande samt genom detta motverka korruption och ineffektivitet genom att

facilitera processer inom strategisk planering och ekonomisk uppföljning inom offentlig förvaltning.

  • Presenterar modeller för rekrytering och utbildning av kompetenta ledare på olika nivåer i samhälle och näringsliv.