Bli partner

150 kr/mån (1 800 kr/år) för en entreprenörsutbildning – utbildning

  • Medlemskap i business club
  • Tillgång till mentor
  • Affärsutvecklingsstöd via ett företagarcentrum
  • Stöd till samhällsutvecklingsinsatser

Så kan man stödja, nätverk intresseförening, sponsring Exempel på stödjande personer – NavPartners Intresseförening. Ta fram snittkostnad p/p utbildad. BW uttrycker klart att han ämnar samla in egeninsatsen till SMR/Sida-bidrag. Devents uppdrag är primärt att ansöka om Sida-medel. 10/90 principen: 100 kr blir 1000 med sidabidrag. ”Hur förvandlas 100 kr till 1000?”.

Innovationsfond – egna medel som går till pilotprojekt, viss risknivå. Specifika projekt – enskilda företagssamarbeten (biltema etc)